Contactpersonen

Bestuur

Voorzitter: Herman Velvis
voorzitter@onsbelangoosterhaar.nl

Secretaris: Gert-Jan Uildriks
info@onsbelangoosterhaar.nl

Penningmeester
penningmeester@onsbelangoosterhaar.nl

Contact adres:
Oude Borg 13
9753 BV Haren

Contactpersonen activiteiten

Hobbyclub
Annie Boer   050-5347989

Ziekenbezoek
Ina Brink       050-5346972

Toneel        
Pascalle van Calker   050-5341726
toneel@onsbelangoosterhaar.nl

Jeugd
Wilma van Bloppoel      050-5340704
jeugd@onsbelangoosterhaar.nl

Biljartclub
Marinus Poolman      050-5340682

Kaart- en Sjoelclub (groep 1)
Alle Harms                  050-5349904

Volkstuinen
Secretariaat                   
Volkstuinensec@gmail.com

Seniorensoos
Trino Mulder             050-5411943

Sjoelen
Manna Aardema        050 5345239

Schildersgroep
Elly Huizinga     06-22190324

Skip-bo
Bert Takens     050-4063701

Redactie

Wilt u een stukje laten plaatsen op de website of in het verenigingskrantje, dan kunt u contact opnemen met de reactie via mail: redactie@onsbelangoosterhaar.nl

Ledenadministratie

Voor het afmelden van een lidmaatschap: info@onsbelangoosterhaar.nl
Voor het aanmelden van een lidmaatmaatschap klik hier

Stichting vervoer voor Ouderen

Voor het vervoer van en naar de activiteiten van de buurtvereniging kunt u als lid gebruik maken van het vervoer voor ouderen. U moet zich hier wel zelf voor aanmelden, via telefoonnummer: 06 231 07 753

Beheerder buurthuis “De Mellenshorst”

Beheerder: Sander Elzenga

Adres buurthuis: Waterhuizerweg 36
9753 HS Haren
telefoon: 050 534 59 64 of 06 512 05 681
Mail: beheerder@buurthuisoosterhaar.nl