Vaste activiteiten

Activiteiten

Toneelrepetities
Iedere maandagavond van september tot ongeveer maart om 19.30 uur.

Biljarten
Iedere maandagavond vanaf 19.00 uur.
Iedere woensdagmiddag vanaf 13.00 uur.

Klaverjassen
Iedere dinsdagavond van 19.30 uur, tot ongeveer 22.30 uur.

Sjoelen
Iedere dinsdagavond van 19.30 uur, tot ongeveer 22.30 uur.
Sjoelen: € 4,00, voor de kosten van de prijzen.

Hobbyclub
Iedere woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur.

Seniorensoos
Iedere woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur. U kunt hier zowel klaverjassen als sjoelen.
Sjoelen: € 4,00, voor de kosten van de prijzen.
Klaverjassen: € 4,00, voor de kosten van de prijzen.

Schilderen
Om de 14 dagen op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Kaartclub groep 1
Iedere derde donderdagavond van de maand kunt u kaarten en sjoelen, aanvang 20.00 uur.

Skip-bo
Iedere derde donderdagavond van de maand, aanvang 20.00 uur.
Eigen bijdrage Skip-bo: nog niet bekend.

Eigen bijdrage

Voor een aantal activiteiten wordt toegang gevraagd, of er zijn kosten aan verbonden. Deze activiteiten zijn:

  • Bingo: € 5,00, voor een boekje van 9 rondes en € 0,50 voor een kaartje voor de laatste ronde.
    € 7,50 voor niet-leden.
  • Toneel: € 5,00, toegangsbewijs voor leden. Niet-leden betalen € 7,50.
  • Buurtkwizz: € 2,50 per persoon (dit is inclusief koffie/thee en een hapje)
  • Kinderbingo: € 2.50 voor een boekje van 7 rondes.|
  • Kinderuitje: € 12.50 als bijdrage voor de toegang van het park.
  • Sinterklaasfeest: bijdrage per kind nog niet bekend

Overige activiteiten in het buurthuis:

Iedere maandagavond Total body workout
Iedere dinsdagavond Schuttersvereniging
Iedere woensdagmiddag Buurtlunch (kosten € 5,00 p.p.)