Ziekten en plagen

Aardappelteelt 

(Regels voortkomend uit bepalingen en adviezen van overheid en professionele telers) We dienen ons te houden aan wettelijke verplichtingen m.b.t. het voorkomen en minimaliseren van ziekten en plagen (zoals aardappelmoeheid, wratziekte, coloradokever en phytophthora).Om aardappelmoeheid te voorkomen moeten we een 1:4 wisselbouwschema aanhouden. Als wratziekte wordt geconstateerd kan het tuincomplex door de overheid voor onbepaalde tijd gesloten worden.Voor coloradokevers geldt een bestrijdingsplicht. In volkstuinen lukt het de plaag in de hand te houden door kevers en larven handmatig te rapen.De beste maatregel tegen phytophthora infestans is de ziekte voorkomen. Wij zijn wettelijk verplicht om aantastingen te bestrijden.

Op de volgende manier kunt u uitbraak van phytophthora voorkomen of minimaliseren:

  1. streef naar maximale tuinhygiëne: verwijder alle besmettingsbronnen (loof, knollen, opslag) van de tuin,
  2. gebruik evenwichtige bemesting en houd juiste plantafstand aan,
  3. poot vroege rassen die relatief ongevoelig zijn voor phytophthora,
  4. verwijder bij begin van ziekte direct het aangetaste blad,
  5. als de ziekte verder gevorderd is, snij alle loof af,
  6. ziek blad en loof droog afvoeren naar de container,
  7. gebruik alleen NAK goedgekeurd pootgoed.

Het bestuur zal de ziekteontwikkeling goed in de gaten houden en zo nodig contact opnemen met huurder. Deze dient na advies van het bestuur direct actie te ondernemen.
In verband met de beperkingen die aan de toepassing van moderne middelen tegen phytophthora zijn opgelegd wordt er niet preventief door het bestuur gespoten.

Resistente rassen

De laatste jaren zijn nieuwe (nagenoeg) phythophthera-resistente rassen (zoals texla) ontwikkeld en ook voor de amateur tuinder te koop. Echter, volledig resistent zijn deze rassen niet en bovendien kan phytophthora zich snel aanpassen. Houdt  het gewas goed in de gaten!

Tomatenteelt

De teelt van tomaten kent dezelfde problemen als die van aardappelen. Phytophthora is ook hier de grote belager. Bij aantasting van blad en vruchten door deze ziekte dienen de planten zo spoedig mogelijk verwijderd te worden en afgevoerd naar de container.

Coloradokever

De coloradokever kan zeer schadelijk voor de aardappel zijn, omdat de kevers maar vooral de vraatzuchtige larven aan de bladeren vreten. In korte tijd kunnen ze hele velden kaalvreten. Als ze genoeg gegeten hebben laten ze zich op de grond vallen en kruipen ze in de grond om zich te verpoppen. Drie weken later komt de coloradokever uit. De kevers overwinteren in de grond op 20 – 50 cm diepte op percelen waar aardappelen hebben gestaan en komen van eind april tot eind mei weer te voorschijn. De kevers kruipen of vliegen naar jonge aardappelplanten, en zijn daarom eerst vooral langs randen van percelen te vinden. Wanneer de dagtemperaturen tot boven 17 °C oplopen beginnen de vrouwtjes eieren af te zetten. De legperiode duurt twee à drie weken, en in die periode kunnen de vrouwtjes 300 – 700 eieren produceren.

Voor coloradokevers geldt een wettelijke bestrijdingsplicht. In volkstuinen kunnen de kevers en de larven handmatig geraapt worden.

Eén kever kan dus honderden vraatzuchtige larven produceren. Als hobbytuinder is het dus zaak de kevers van de eerste generatie te vangen of te vernietigen, zodat de ei afzet beperkt blijft. De larven die toch aanwezig zijn moeten opgespoord worden en vernietigd.

Bij constatering graag melding.

Vetvlekkenziekte bij bonenplanten
(Pseudomonas syringae pv)

De besmetting vindt plaats vanuit besmet zaad en de aantasting treedt vooral op bij temperaturen van 15 à 20° C. Verspreiding van de ziekte heeft plaats door opspattende regendruppels, maar ook door rijden of lopen in een nat gewas.

Maatregelen

Het is belangrijk om resistente rassen te telen. Er zijn geen middelen beschikbaar.

Eigen ervaring

Al jaren zijn de onderste bladen aangetast wanneer de planten niet dicht bij elkaar staan. Bonenplanten in de kas worden besmet na begieten met slootwater.
Geen nadelige invloed. Geheel geïnfecteerde planten verwijderen naar container.